مالی اقتصادی

آتریاد > مالی اقتصادی

شرکت کسب و کارهای تصویری آتریاد، علی رغم فعالیت های متمرکز بر حوزه فناوری و رویکرد استارتاپی در پروژه های خود، در ساختار شرکتی تابع قوانین رایج کشور، قانون تجارت و مکانیزم های کنترل مالی مصوب کشور است.
از این رو از ابتدای فعالیت خود با انتخاب سالانه حسابرسان مورد تایید سازمان بورس (حسابرسی فاطر و حسابرسی آزمودگان) تحت حسابرسی مالی قرار گرفته است.
از سوی دیگر علی رغم دانش بنیان بودن شرکت، آتریاد به صورت منظم و در موعد زمانی مشخص اقدام به ثبت و تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود نموده است، لذا جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص آتریاد می توانید به این نشانی مراجعه نمایید و علاقمندان در ادامه می توانند صورت های مالی و اظهارنامه های سال های 97 و 98 شرکت را مشاهده نمایند

ردیف عنوان فایل
1 اظهارنامه 97 آدرس فایل
2 صورت مالی 97 آدرس فایل
3 اظهارنامه 98 آدرس فایل
4 صورت مالی 98 آدرس فایل